Doelstelling en statuten

 

De stichting Muziekdagen Eys organiseert jaarlijks de inmiddels traditionele Muziekdagen Eys, een meerdaags evenement voor klassieke muziek.
Het hoogtepunt is de uitvoering van Mozarts Krönungsmesse in de barokkerk te Eys, door talentvolle solisten, leden van het voormalig LSO en plaatselijke koren en gedirigeerd door Edouard Rasquin.

De aanleiding van de organisatie van de Muziekdagen Eys was meer dan 50 jaar geleden gelegen in de financiering van de restauratie van het orgel van de parochiekerk van Eys. Dit had mede als resultaat een behoefte aan continuïteit van de uitvoering van de Krönungsmesse. Dit heeft er weer toe geleid dat de organisatie zich verder ging professionaliseren.

De Stichting heeft verschillende doelstellingen:
 • Het in stand houden van een meer dan 50 jaar bestaande traditie
 • Het op plaatselijk niveau aanbieden van hoogwaardige cultuur
 • Het voorzien in een landelijke, regionale en plaatselijke behoefte
 • Het scheppen van een ontmoetingsplaats voor gelijk geïnteresseerden.
 • Naast Krönungsmesse staan de volgende uitvoeringen jaarlijks op het programma:
  • Een concert in een particuliere concertzaal naar te Elkenrade, het zgn. Wandelconcert. Voor dat concert trachten wij ieder jaar opnieuw een landelijk bekende musicus te engageren;
  • Het Eyserhofconcert, een meer lichtvoetig (klassiek) concert van aansprekend niveau;

Het Dagelijks Bestuur:

 • Jan Hendriks, voorzitter
 • Karin Hendriks, secretaris
 • Jack Cremers, penningmeester
 • Anjo Petit, PR en communicatie

Overige Bestuursleden:

 • Finy Andriolo-van Loo
 • Els Janusch-Wierts
 • Hilde Wings- van Loo
 • Wiel Olischlagers
 • Luc Wolters

Stichting Muziek dagen Eys is ANBI gecertificeerd (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u onze stichting voordelig steunen als u ondernemer bent Neemt u hiervoor contact met ons op. Wij streven volledige transparantie na en u kunt hier een overzicht van onze financiën in 2014 downloaden.